Een Duurzaam Initiatief van Ahold Delhaize Coffee Company

 
 
duurzaamheid.jpg
 
 

Join the Cup past binnen het duurzaamheidsbeleid van Ahold Delhaize Coffee Company (ADCC) waarbij het de ambitie is om bij te dragen aan de toekomst van hoogwaardige koffie. Deze ambitie uit zich door te investeren in alle facetten die de overgang naar een 100% duurzame koffieproductie moeten realiseren. Niet alleen in de koffieproducerende landen maar ook hier in Nederland.


100% gecertificeerde koffie

Join the Cup bestaat uit Fairtrade gecertificeerde koffie. ADCC heeft als ambitie om 100% gecertificeerde koffie, zowel Fairtrade als UTZ, in te kopen. Wij geloven dat we op deze manier kunnen bijdragen aan een duurzame systeemverandering.


CO2 neutrale koffieproductie

Vanaf december 2018 zal onze koffie CO2 neutraal geproduceerd worden. Dit doen wij door middel van energiebesparing, investeringen in hernieuwbare energiebronnen en door het gebruiken van 100% groene energie. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden om restwarmte van onze fabriek in te gaan zetten.


Op weg naar het duurzaam verbouwen van koffie

40% van de CO2-uitstoot komt vrij bij het verbouwen van koffie (bijv. uit teelt, oogst, transport en verwerking). Om koffie volledig CO2 neutraal te kunnen produceren, zullen hier ook veranderingen moeten plaatsvinden. Zo willen wij boeren ondersteunen bij de overgang naar een schonere, CO2 neutrale productie en tegelijkertijd veerkrachtiger te worden tegen klimaatverandering.